EMERS-ČR, s.r.o.
Jana Švermy 565, 289 11 Pečky
tel./fax.: 321785674
739 037 897
739 037 859
email: (remove XX) emers XX @cmail XX .cz


Tlakoměr Typ 03370 průměr 160 mm

Úvod > Tlakoměry > Tlakoměry kontaktní > Tlakoměr Typ 03370 průměr 160 mm

Dva minimální kontakty Jeden minimální a jeden maximální kontakt  Průměr 160 mm: přípoj spodní (radial)

TLAKOMĚR KONTAKTNÍ

TYP 03370
TYP 03370A 

POUŽITÍ

Tlakoměry s přídavným (spínacím) kontaktním zařízením se používají v technické praxi všude, kde je potřebné pracovat v určitém ohraničeném pásmu tlakového rozpětí. Kontaktní zařízení zabezpečuje sepnutí nebo rozpojení elektrických obvodů při dosažení zadaného mezního tlaku.
Typ 03370 se používá k měření tlaku látek, které nepůsobí korozivně na slitiny mědi.
Typ 03370 A se používá k měření tlaku látek, které nepůsobí korozivně na ocel.

POPIS

Jmenovitá velikost: Ø160 mm
Třída přesnosti: 1,6%; 2,5%; 4%
Provedení: ČSN EN 837
Stupeň krytí: IP 40 podle ČSN EN 60 529
Rozsah stupnice:
0...100 kPa do 0...160 MPa
a také všechny rozsahy pro negativní, resp. negativní a positivní protlak

Povolené zatížení:
Při stálém zatížení: 75% z rozsahu stupnice
Při proměnlivém zatížení:  66% z rozsahu stupnice

Přípustné teploty:
Okolí: Tmin -20°C, Tmax +60°C
Měřená látka: Tmax +60°C

Povolené přetížení:
max. 5% z rozsahu stupnice
¨
Možnosti kontaktů
:

  • 1 minimální a 1 maximální
  • 2 minimální
  • 2 maximální

Doporučená kalibrace: každých 24 měsíců  

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

Připojení:
typ 03370 mosaz
typ 03370-A     ocel
spodní přípoj /radial/ M 20x1,5

Měřící systém:
typ 03370 kruhové pero, slitina mědi
typ 03370    kruhové pero, ocel

Strojek:
slitina mědi

Číselník:
hliník, barva bílá, stupnice černá

Ukazovatel:

mosaz, barva černá

Pouzdro:

hliníkový odlitek, barva černá

Plášť:

ocelový plech s povrchovou úpravou, barva černá

Průzor
:
plast

ZVLÁŠTNÍ PROVEDENÍ

U typu 03370 - provedení pro kyslík (O2]
U typu 03370 A - provedení pro čpavek (NH3) 

VYHOTOVENÍ KONTAKTNÍHO (SPÍNACÍHO) ZAŘÍZENÍ

NEMAGNETICKÉ

k uzavření elektrického obvodu dojde po přímém dotyku kontaktu pohyblivého ramene s kontaktem pevného nastavitelného ramene. K rozpojení elektrického obvodu dojde bezprostředně po změně polohy ukazovatele tlakoměru, který unáší pohyblivý kontakt.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

- nejvyšší dovolené napětí 380 V
- nejvyšší proudové zatížení 0,05 A

MAGNETICKÉ

k uzavření elektrického obvodu dojde po přímém dotyku kontaktu pohyblivého ramene, které na kontakt pevného ramene přitáhne miniaturní magnet uchycený na pevném nastavitelném rameni. K rozpojení elektrického obvodu dojde po vytvoření dostatečné odtrhové síly ukazatelem tlakoměru, který unáší pohyblivý kontakt. Spojení a rozpojení kontaktů probíhá v okamžiku bez vzniku elektrického oblouku a opalování kontaktů. Nepřesnost údajů působením magnetů v okamžiku sepnutí je 3 až 6%. Zařízení pracuje spolehlivě i v podmínkách, kde dochází k mechanickým otřesům nebo pulsům měřeného tlaku.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

- nejvyšší dovolené napětí 380 V
  případně 220 V
- nejvyšší proudové zatížení 0,05 A
- maximální spínací výkon 10 W

KOMBINACE KONTAKTŮ SPÍNACÍHO ZAŘÍZENÍ

Dva minimální kontakty 

Pevná nastavitelná ramena pro nižší p1 i vyšší p2 minimální tlak jsou připojeny na společný vodič (svorka 2). Jejich poloha vůči stupnici je nastavitelná podle požadovaných tlaků p1, p2. Ukazovatel tlakoměru při nulovém tlaku p = 0 je v poloze proti nulové značce stupnice. Při zvyšování tlaku p > 0 a po dosažení nastaveného tlaku p1 ukazovatel tlakoměru rozpojí elektrický obvod uzavřený mezi kontaktem pevného ramena a kontaktem prvního pohyblivého ramena (svorky 2 – 3). Při dalším zvyšování tlaku p > p1 po dosažení tlaku p2 ukazovatel rozpojí i druhý elektrický obvod uzavřený mezi kontaktem druhého pevného ramena a kontaktem druhého pohyblivého ramena a unáší obě dvě pohyblivá ramena. Při poklesu tlaku z hodnoty p < p2 po dosažení tlaku p2 se uzavře elektrický obvod mezi svorkami 2 – 1 a po dalším poklesu na nastavenou hodnotu p1 i obvod mezi svorkami 2 – 3. Takto jsou ovládané dva mezní stavy minimálního tlaku.

Jeden minimální a jeden maximální kontakt 

Pevná nastavitelná ramena pro minimální tlak p1 i maximální tlak p2 jsou připojeny na společný vodič (svorka 2). Jejich poloha vůči stupnici je nastavitelná podle požadovaného intervalu tlaků p1, p2. Ukazovatel tlakoměru při nulovém tlaku p = 0 je v poloze proti nulové značce stupnice a je pružně spojen s pohyblivým ramenem maximálního kontaktu. Při zvyšování tlaku p > 0 a po dosažení nastaveného minimálního tlaku p1 ukazovatel tlakoměru rozpojí elektrický obvod minimálního kontaktu (svorky 2 – 3) a unáší obě dvě pohyblivá kontaktní ramena. Při dosažení nastaveného maximálního tlaku p2 se uzavře elektrický obvod maximálního kontaktu (svorky 2 – 1). Při poklesu tlaku z hodnoty p2 > p1 po dosažení minimálního tlaku p1 se uzavře elektrický obvod mezi svorkami 2 – 3. Takto jsou ovládané mezní stavy minimálního a maximálního tlaku v intervalu p1, p2.

Jeden minimální a jeden maximální kontakt 

Pevná nastavitelná ramena pro nižší p1 i vyšší p2 maximální tlak jsou připojeny na společný vodič (svorka 2). Jejich poloha vůči stupnici je nastavitelná podle požadovaných tlaků p1, p2. Ukazovatel tlakoměru při nulovém tlaku p = 0 je v poloze proti nulové značce stupnice a je pružně spojen s oběmi pohyblivými rameny maximálních kontaktů. Při zvyšování tlaku p => 0 a po dosažení nastaveného tlaku p1 se uzavře elektrický obvod prvního maximálního kontaktu (svorky 2 – 3). Po dalším zvyšování tlaku p => p1 se po dosažení nastaveného tlaku p2 uzavře i elektrický obvod druhého maximálního kontaktu (svorky 2 – 1). Při poklesu tlaku z hodnoty p2 => p1 se rozpojí nejprve elektrický obvod mezi svorkami 2 – 1 a po poklesu tlaku p =< p1 i elektrický obvod mezi svorkami 2 – 3. Tímto jsou ovládané dva mezní stavy maximálního tlaku.


 

Přiložené soubory

download 663_Tlakoměr Kontaktní Typ 03370_03370 A.jpg


Kód: 0110

Počet: